Mariborski vodovod

Mariborski vodovod oskrbuje s pitno vodo 220.000 gospodinjstev in poslovnih odjemalcev. Z 49.000 vgrajenimi vodomeri so drugi največji vodovod v Sloveniji. 

Študija primera