Inovativnost imamo v genih

Infotim je vodilno podjetje na področju programske opreme za zajem podatkov na terenu. Razvoj lastne rešitve na tem področju je botroval razvoju dodatnih storitev in inovativnih produktov. Danes nam naročniki zaupajo tudi skrb za informacijsko varnost in strežniško infrastrukturo. Mnogi uporabljajo našo programsko opremo za upravljanje nepremičnin.

Podjetje so leta 1997 ustanovili izkušeni strokovnjaki za informacijsko opremo na terenu. Poznali so vrzeli in izzive na področju odčitavanja števcev in analitike podatkov. Odgovor na te izzive je programska oprema eMR Fusion 2.0, iz katere so se kasneje razvile številne komplementarne storitve.

Vse Infotimove rešitve izhajajo iz poznavanja poslovnih izzivov in inovativnega pristopa k njihovem reševanju. S svojim znanjem stalno optimiziramo poslovne procese naših naročnikov, skrbimo za varnost in za zmanjšanje izgub pri vodi in pri energentih. Tako našim naročnikom ustvarjamo prihranke in težko dosegljivo prednost na trgu.

 

Neodvisnost

Infotim sodeluje z vrsto proizvajalcev in ponudnikov na področju odčitavanja podatkov. A hkrati ohranjamo razumno distanco, saj želimo svojim naročnikom omogočiti tehnično neodvisnost od ponudnikov naprav. Le tako jim lahko zagotovimo potrebno fleksibilnost in pogajalsko moč pri načrtovanju nabavne strategije.

Integriteta

Infotim je zavezan k spoštovanju slovenske zakonodaje in predpisov. Izogibamo se poslovnim priložnostim, kjer zaznamo etično sporne prakse. Verjamemo v transparentne odnose z našimi partnerji, zastopniki in kupci, na podlagi fair-playa in medsebojnega zaupanja.

Inoviranje

Udeležba na pomembnih konferencah in sodelovanje s ključnimi igralci na področju informatike predstavlja okvir za razvoj lastnih inovacij. Inovacijam in optimizaciji namenimo 10 % prihodkov od prodaje. S tem naročnikom zagotavljamo, da naše rešitve sledijo trendom in da so pripravljene na izzive jutrišnjega dne.

Kakovost

Infotim spremlja analitiko uporabe programske opreme in odziv naročnikov ob implementaciji nadgradenj. Vsak odziv naročnikov je za nas dragocen vir informacij in izhodišče vseh korektivnih in preventivnih aktivnosti, na katerih gradimo strategijo izboljšav.

V dobro naročnika

Razumemo poslovne izzive svojih naročnikov. Vemo, da situacija na terenu ni nikoli idealna, enako velja za računalniška omrežja, področje varnosti ali upravljanje stavb. Prizadevamo si izpolniti dane zaveze do naročnikov, saj to vodi v dolgoročno zaupanje in obojestransko zadovoljstvo.

Varovanje podatkov

Infotimove rešitve imajo varnost v koreninah, tako tehnično kot vsebinsko, saj skrbimo, da so vse rešitve skladne z zakonodajo in direktivami na področju varovanja osebnih podatkov, prav tako pa upoštevamo najboljše prakse na področju aplikativnih in sistemskih varnostnih rešitev.

Ste v nas prepoznali rešitev za vaše izzive? Ste za kavo?