Komponente sistema

Evidens v sebi nosi 15 let vsakodnevnih praktičnih izkušenj s področja upravljanja nepremičnin.

Upravljanje

Prirejeno vašim potrebam

Evidens omogoča pregledno delitev stroškov med najemniki, ali organizacijskimi enotami na osnovi poljubno določljivih ključev.

Vzdrževanje

Boljša koordinacija in preglednost

Številna praktična orodja poenostavijo periodično vzdrževanje in pomagajo ohraniti pregled nad izrednimi vzdrževalnimi deli.

Odčitavanje

Manj napak pomeni manj stroškov

Z avtomatičnim odčitavanjem števcev boste prihranili čas in se izognili napakam in reklamacijam.

Zakaj Evidens

Z Evidensom lahko avtomatizirate procese upravljanja objetkov in si jih hkrati priredite vašim potrebam, v okviru veljavne zakonodaje in predpisov na tem področju.

Zasnova iz prakse

Pri zasnovi Evidensa je sodelovala stroka v najširšem pomenu te besede: upravniki, arhitekti in projektanti, geodeti, pravniki, računovodije in programerji. Zato program vsebuje vrsto praktičnih orodij, ki skupaj ponujajo celovit odgovor na izzive upravljanja nepremičnin.

Prilagodljivost

Upravljanje stanovanj ima drugačne zahteve kot upravljanje skladišč ali hotelov, nekdo upravlja več objektov, spet drugi enega samega. Evidens je zasnovan tako, da omogoča poljubno nastavljanje vseh parametrov, ki so potrebni, da program priredite svojim potrebam.

Skladnost z zakonodajo

Slovenska zakonodaja ima svoje posebnosti na področju obračunavanja davkov, nadomestil in drugih dajatev, ki jim tuje, univerzalne programske rešitve težko sledijo. Evidens bo poskrbel, da bodo vsi s tem povezani stroški razdeljeni in razknjiženi v skladu s predpisi.

Zadovoljstvo uporabnikov

Čisti računi - dobri prijatelji, pravijo. In obratno - nepregledna delitev stroškov je stalen vir sporov in nezaupanja med lastnikom in najemniki oz. predstavniki obračunskih enot. Z uvedbo Evidensa uporabniki počasi prenehajo s stalnim preverjanjem izračunov, saj vedo, da je delitev stroškov transparentna in fer.

Stroškovna učinkovitost

Rešite svoje upravno osebje duhamornih rutinskih opravil in reklamacij in jim omogočite, da se posvetijo bolj vsebinskim nalogam. Uvedba nove programske opreme sicer vedno pomeni določen napor, a Evidens ne zahteva poglobljenega učenja, zato ga zaposleni hitro osvojijo.

Strokovna podpora

Infotimova tehnična ekipa vam stoji ob strani v primeru tehničnih zapletov, dodajanja novih objektov, izobražovanja novih uporabnikov in podobno. V primeru večjih izzivov pa vas lahko poveže z inženirji, vzdrževalci in projektanti skupine Ržišnik Perc - izmenjava mnenj je vedno dobrodošla.

Se vam zdi upravljanje nepremičnin zamudno?