Omogočamo vam hitrejše in lažje doseganje poslovnih ciljev s svetovanjem na področju izbire IT opreme in vzpostavitve informacijskega sistema.

 

Upravljanje informacijske infrastrukture

Vsaka organizacija za svoje delovanje in upravljanje potrebuje kakovostno obdelane informacije. Zagotovimo vam nujno potreben sistematičen pristop ter skrbno načrtovanje, ki je danes zaradi hitro se razvijajočih tehnologij še posebej pomembno.

Načrtovanje informacijske strukture

Idejo nato razvijemo v podrobnejšo opredelitev problema, na podlagi katerega načrtujemo in gradimo sistem. Naredimo vse od načrta do uresničitve in uvedbe v okolje. Na željo naročnika sistem tudi vzdržujemo, spreminjamo in dopolnjujemo.

Svetovanje na področju varnosti informacijskega sistema

Zavedamo se čedalje večje ogroženosti informacijskih sistemov in pomembnosti varnosti podatkov.

  • Poleg svetovanja in upravljanja informacijske strukture vam ponujamo tudi rešitve s področja omrežne varnosti, varnostnega kopiranja in obnove podatkov.

Zagotavljanje podpore informacijskim sistemom

V sodobnem poslovnem svetu se podjetja srečujejo z naraščajočimi potrebami po kompleksnejši informacijski podpori. S tem so povezane tudi zahteve po vse hitrejšem prilagajanju informacijske infrastrukture. Naš cilj je podpreti vizijo in poslovanje naših naročnikov z zanesljivimi sistemskimi rešitvami.

Potrebujete nasvet?