Omogočamo vam hitrejše in lažje doseganje poslovnih ciljev s svetovanjem na področju izbire IT opreme in vzpostavitve informacijskega sistema.

Načrtovanje informacijske strukture

Razvoj vsakega informacijskega sistema se začne z idejo ali ugotovitvijo, da organizaciji primanjkuje ustreznih informacij za učinkovito delo. Idejo nato razvijemo v podrobnejšo opredelitev problema, čemur sledi načrtovanje in gradnja sistema, vse do njegove uresničitve ter uvedbe v okolju, za katerega je bil prvotno načrtovan. Na željo naročnika, uvedbi sledi tudi vzdrževanje, spreminjanje in dopolnjevanje.

Upravljanje z informacijsko infrastrukturo

Naša naloga je zagotavljati čim bolj učinkovito obdelavo in shranjevanje informacij, ki jih vsaka organizacija potrebuje za svoje delovanje in upravljanje. Vsekakor je potreben sistematičen pristop ter skrbno načrtovanje, še posebej zaradi kratke življenjske dobe hitro se razvijajočih tehnologij.

Zagotavljanje podpore informacijskim sistemom

V sodobnem poslovnem svetu se podjetja srečujejo z naraščajočimi potrebami po kompleksnejši informacijski podpori poslovnim procesom. S tem so povezane tudi zahteve po vse hitrejšem prilagajanju informacijske infrastrukture. Naš namen je s sistemskimi rešitvami podpreti vizijo ter poslovne cilje naročnika.

Svetovanje na področju varnosti informacijskega sistema

Poleg storitev svetovanja s področja načrtovanja in upravljanja informacijske strukture, vam ponujamo tudi rešitve s področja omrežne varnosti, varnostnega kopiranja in obnove podatkov.

Potrebujete nasvet?