Mariborski vodovod

Mariborski vodovod oskrbuje s pitno vodo 220.000 gospodinjstev in poslovnih odjemalcev. Z 49.000 vgrajenimi vodomeri so drugi največji vodovod v Sloveniji. 

Izziv

Naročnik je želel sodobnejšo programsko opremo, ki bi zagotovila večje zadovoljstvo uporabnikov in hkrati omejila vodne izgube. Konkretni cilji so bili:

 • obračun vode po dejanski porabi (zmanjšati obračun po pavšalni porabi - manj reklamacij),
 • zmanjšati vodne izgube (na osnovi točnih podatkov o načrpani in prodani vodi),
 • povečati učinkovitost odčitavanja in
 • izboljšati upravljanje omrežja z ažurnimi podatki za analize (hitro odkrivanje manipulacij, iztokov, anomalij).

Te cilje je bilo mogoče doseči samo z mesečnim odčitavanjem. A v Mariborskih vodovodih so se zavedali, da ti cilji na osnovi klasičnega, ročnega odčitavanja preprosto niso dosegljivi, vsaj ne brez zaposlovanja dodatnega osebja in občutnega povečanja mesečnih stroškov. Kako naprej? Po rešitev so se obrnili na Infotim.

 

Rešitev

V Infotimu smo ugotovili, da je cilj dosegljiv le z vsaj delnim prehodom na daljinsko odčitavanje. Vseh ročnih števcev seveda ni bilo mogoče zamenjati čez noč (kar je stroškovno in časovno prevelik zalogaj), zato smo predlagali rešitev, ki omogoča odčitavanje tako ročnih kot daljinsko vodenih naprav in s tem postopno posodobitev mreže števcev. Postavili smo si konkreten cilj: 1.200 odčitanih števcev na popisovalca mesečno. Z nadaljnjo zamenjavo starih števcev z novimi (daljinskimi) se bo učinkovitost popisovalcev še povečala. Monterji števcev so tudi pri menjavi uporabljali Infotimovo rešitev eMR, s katero so se znebili papirnatih delovnih nalogov in digitalizirali proces menjave števcev. Pri uvedbi daljinskega odčitavanja Mariborski vodovod ni bil vezan na le enega ponudnika števcev. Infotimova rešitev eMR omogoča integracijo naprav različnih proizvajalcev, kar naročniku povečuje pogajalsko moč, saj ni vezan na enega ponudnika. Poleg tega eMR naročniku omogoča optimizacijo procesov, zlasti pa

 • centralno upravljanje različnih tipov naprav različnih proizvajalcev,
 • centralno popisovanje in vodenje postopkov menjave števcev,
 • možnost vnosa opomb, fotografij in pregled zgodovine na mobilnem terminalu,
 • enostaven prenos podatkov (iz terena ali obračunskega programa),
 • uporaba eMR analitike, sledenje popisovalcem, analize in statistika.

Trajanje projekta

Prvi razgovori z naročnikom so se začeli v 2014. Sledil je podpis pogodbe in izvedba projekta, ki je bil zaključen 3 mesece kasneje. Ko je bil sistem enkrat vzpostavljen, je naročnik dodatne resurse lahko izkoristil za poslovno analitiko in nadaljnjo optimizacijo sistema.

Rezultat

Z uvedbo eMR je Mariborski vodovod povečal produktivnost zaposlenih, zmanjšal reklamacije svojih uporabnikov in dosegel zastavljene cilje:

 • 98% računov po dejanski porabi
 • mesečni popis (popis pri uporabnikih vsakih 35 dni)

7.200 odčitkov mesečno!

100+

6x večja produktivnost

6x

Pokličite nas