Pravna obvestila

© Copyright 2019 Infotim Ržišnik Perc, Informacijski sistemi d.o.o. Vse pravice pridržane.

Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh je last podjetja Infotim Ržišnik Perc, (v nadaljevanju Infotim RP) in ga je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.

Infotim RP se bo po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na svojih straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.