EMR Logo

Partnerji

Stalno sodelovanje s ponudniki rešitev za obračun in proizvajalci števcev nam omogoča, da naročniku ponudimo optimalno rešitev, glede na njegove potrebe.

Želite več?
 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 10
 • Client 6
 • Client 7
 • Client 8
 • Client 9

Pristopi Ročno, Drive by, Walk By in ostalo

Ročno, drive by, walk by

eMR obvladuje množico različnih števcev. Od starejših, ki se odčitavajo ročno, do najmodernejših, ki imajo že vgrajene RF-module ali naprednejše zapisovalnike. eMR se sproti prilagaja uporabniku glede na njegove potrebe. Uspešno obvladuje mešane sisteme in omogoča postopen prehod na novejšo tehnologijo števcev.

Odčitavanje s koncentratorjem

Visoka koncentracija števcev in potreba po vedno bolj pogostem odčitavanju sta razloga za namestitev koncentratorja. Tovrstno odčitavanje uporabniku omogoča stalen nadzor nad porabo, alarmiranje v primeru nepravilnosti in posledično hitrejši reakcijski čas za odpravljanje napak tako na odjemnem mestu kot na distribucijskem omrežju.

Web alarmi in opozorila

Modul web alarm vam omogoča obvladovanje množice zajetih alarmov. Napredni grafični vmesnik, statusno obarvane lokacije in poročila so elementi, ki distributerju omogočajo hiter pregled nad odjemnimi mesti z vidika alarmov ali odčitkov.

eMR PC - polnjenje terminalov

Modul eMR PC je zaledni program, ki skrbi za ustrezno polnjenje ročnih terminalov. Vključuje šifrante in uporabniška imena z gesli, ki se hkrati s podatki prenašajo na ročne terminale. Dodana grafična analitična poročila omogočajo nadzorniku vpogled v delo popisovalcev in s tem izboljšujejo njihovo efektivnost.

Naši naročniki

Pohvalimo se lahko z vrsto zadovoljnih strank. Nenehni razvoj, dolgoletne izkušnje in osebni stik so ključne kompetence, s katerimi zagotavljamo kakovostne storitve za naše naročnike. Njihova mnenja so dokaz, da je sodelovanje z nami vaša najboljša rešitev!

Želite več?
 • Client 1
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client 11
 • Client 12
 • Client 13
 • Client 14
 • Client 15
 • Client 16
 • Client 17
 • Client 18
 • Client 19
 • Client 20
 • Client 21
 • Client 22
 • Client 23

Strokovnjaki za odčitavanje

20 let izkušenj, 35 naročnikov, 5 različnih daljinskih sistemov

Odlična podpora - stalno izobraževanje zaposlenih, velika razpoložljivost in odzivnost ter hitra podpora na daljavo povečujejo zadovoljstvo naročnikov.

Celotni predstavitveni video in ostala gradiva so vam na voljo preko kontaktnega obrazca.

Dolgoletne izkušnje ter visoko izobraženi in usposobljeni strokovnjaki, ciljno usmerjeni v odčitavanje, nam omogočajo odlično podporo in dobro razumevanje potreb naročnikov. Prenos znanj na pogodbene partnerje še povečuje zadovoljstvo internacionalnih uporabnikov. Poudarek na stabilnosti in varnosti aplikacije (eMR) zmanjšuje možnosti napak in zlorabe podatkov. Dodano vrednost dosegamo tudi s tesnim sodelovanjem ponudnikov obračuna in proizvajalci števcev, saj le tako lahko zagotovimo celovito podporo naročniku.

Del aplikacije eMR je tudi podpora na daljavo, ki omogoča posege na terenu in takojšnjo pomoč uporabnikom.

Stalen razvoj in stalno sodelovanje tako s proizvajalci kot tudi z uporabniki nas silita v nenehno posodabljanje in širjenje funkcionalnosti aplikacije. Razvoj za večje naročnike omogoča dostop do tovrstnih rešitev tudi manjšim uporabnikom.

Sledenje tehnologijam, strokovno izobraževanje kadra, udeležba na pomembnih specializiranih sejmih, sodelovanje s proizvajalci in naročniki … Vse to se odraža v stalnih dodelavah eMR in natančno začrtanih smernicah nadaljnjega razvoja. Strategija in neodvisnost od tehnologije nam omogočata podporo različnih proizvajalcev, s tem pa naročniku zagotovimo visoko stopnjo neodvisnosti. Aplikacijo ponujamo na najnovejši tehnologiji in stalno iščemo naprave, ki bi uporabniku omogočale lažje delo in preglednejše ter enostavnejše odčitavanje.

eMR Infotim

Smo tim strokovnjakov, ki obvladuje razvoj aplikacij, sistemsko integracijo in tehniko s področja daljinskega odčitavanja vodomerov.

Želite več?
0
Let
izkušenj
0
daljinskih
števcev

Odčitavanje, nič lažjega Walk by, drive by, ročno, kombinacija načinov odčitavanja.

Ročno odčitavanje - eMR omogoča ročni vnos odčitka in s tem enostaven prehod s popisnih listov na elektronski popis števcev.

Ročno odčitavanje števčnih stanj ostaja del eMR ne glede na veliko izbiro AMR-tehnologij. Pregleden grafični vmesnik, velika zaslonska tipkovnica in enostavni meniji uporabnika vodijo pri samem popisu. Sprotne kontrole vnesenih stanj zmanjšujejo možnosti napak.

Cilj je slediti novim tehnologijam, pa vendar dopustiti, da tudi manj zahtevni naročniki uporabljajo eMR. Ti se kasneje po potrebi odločijo za nadgradnjo z različnimi dodatnimi funkcijami, kot so AMR-podpora, menjava števca, web odčitki itd.

Daljinsko odčitavanje - AMR; z novo tehnologijo (Daljinski vodomer) je uporabniku omogočeno odčitavanje števca, ne da bi vstopil v objekt in brez odpiranja kanalov, ki so nemalokrat založeni, težko dostopni in polni vode.

eMR podpira več različnih tehnologij daljinskega odčitavanja. Daljinski števci poleg števčnega stanja posredujejo tudi alarme, npr. iztok, obrnjeni tok itd. Alarmi posredujejo informacije, ki opozarjajo na anomalije na odjemnih mestih. Napredni logerji opozarjajo na dimenzijsko neustrezne vodomere, kritične pretoke, ki izboljšujejo kakovost distribucije in lahko zmanjšujejo vodne izgube. Prednost AMR-tehnologije je, da se vedno bolj povečuje zadovoljstvo distributerjev in končnih uporabnikov.

 • Nataša Klobas
  Vodja obračunske službe
  Zelo pomemben prelomni trenutek je bil zagotovo pred 25 leti, in sicer prehod na odčitavanje porabe vode preko ročnih terminalov in kasneje daljinsko odčitavanje.
  Pri tem nam je bilo v zelo veliko podporo podjetje Infotim Ržišnik Perc d.o.o. s svojimi profesionalnimi in odgovornimi sodelavci.
 • Bojan Erker
  Vodja informatike Mariborski vodovod
  Od začetnih rešitev, izdelanih še v DOS okolju, obdobja “oken” do najsodobnejših spletnih rešitev v okolju Android pri podjetju Infotim najbolj cenimo trajno skrb za kakovost njegovih rešitev in odlično podporo.
 • Borut Hočevar
  Kraški vodovod Sežana
  Sistem radijskega odčitavanja vodomerov, ki ga imamo, je presegel vsa pričakovanja, ki smo imeli pred uvedbo sistema, in z gotovostjo lahko trdim, da sistem deluje odlično in zanesljivo tudi zaradi znanja kadrov v podjetju Infotim.
 • Edvard Braut
  Ponikve Krk
  Korištenje Infotimovog e-Popis programa uvelike je olakšalo očitavanje vodomjera na otoku Krku i poboljšalo kvalitetu podataka. Uporabom radijskih modula i drive by sustava tvrtke Infotim dobili smo veliku brzinu očitanja bez potrebe za dodatnim zapošljavanjem radnika.

Znižajte stroške in zmanjšajte število napak eMR vam omogoča enostaven zajem stanj, alarmov in avtomatski prenos v obračun.

Znižajte stroške naložb v ročne terminale

eMR deluje na napravah z operacijskim sistemom Android. V primerjavi z napravami Windows mobile so cenejše, naprednejše in zmogljivejše.

Znižanje stroškov vzdrževanja in odčitavanja števcev

Odčitujte ročno ali daljinsko in v krajšem času, z obstoječo kadrovsko zasedbo lahko popišete več števčnih stanj. Uporabljajte natančne podatke, popisujte pogosteje in tako hitreje odkrijte in sanirajte nepravilnosti na odjemnem mestu. Povečujte zadovoljstvo svojih naročnikov in hkrati zmanjšajte izgube na distribucijskem omrežju.

Povečanje zadovoljstva strank s pravočasnimi in točnimi podatki za obračun

Prenos podatkov iz obračunskega programa v eMR poteka popolnoma avtomatsko. Sprotna kontrola porabe ob vnosu in napreden sistem alarmov zmanjšata število napak na minimum. Čas odkrivanja napak v odvisnosti od pogostosti odčitkov in čas njihovega saniranja se močno skrajšata, natančnost odčitkov pa se poveča. Računi so natančnejši in odjemalci bolj zadovoljni. Število reklamacij se zmanjša.

Izberite eMR Uporabite preverjeno in delujočo rešitev

Hitra učljivost

eMR je enostaven in hitro učljiv program. Oblika rešitve eMR temelji na enostavnih vnosih in stalnih kontrolah, ki uporabniku dodatno olajšajo delo. Vsebina temelji na dobrih uporabniških izkušnjah, ki so rezultat dolgoletnih prizadevanj.

Podpora različnih daljinskih sistemov

eMR je fleksibilen in modularno grajen. Upravlja lahko več različnih daljinskih sistemov hkrati. Tako uporabnika ne omejuje in mu omogoča veliko prilagodljivost. Stalen razvoj novih funkcij in partnerstvo s proizvajalci števcev omogočata, da eMR ponuja več kot ostali. Sodelujemo z različnimi proizvajalci: Elster, Homerider, Diehl, Sensus in Zenner.

Visoka stopnja varnosti podatkov

eMR poseduje podatke o naročnikih, ki so v današnjih časih kritični podatki. Da bi ostali skriti nepooblaščenim osebam, smo jih kriptirali. Podatki so kriptirani s 128-bitno kripcijo AES.

Integracija v različne obračunske programe

Moderna arhitektura aplikacije eMR nam omogoča, da podatke izmenjujemo tako z enostavnimi obračuni kot tudi z mnogo bolj kompleksnimi rešitvami, kot sta SAP in Oracle. Partnerstvo s ponudniki obračunov nam omogoča, da eMR stalno podpira najnovejše verzije in tako prepreči nedelovanje zaradi sprememb v obračunih.

Visoka stopnja podpore

V podjetju razpolagamo z zadostnim številom strokovnjakov, da je pomoč uporabnikom dosegljiva. Opravljamo tudi šolanja za partnerje in večje uporabnike. Tako jim omogočamo samostojnost pri zagotavljanju podpore uporabnikom in uporabi rešitve eMR.

Obširna predstavitev in podroben opis

Vas zanima več? Naročite si gradivo in se pozanimajte o dodatnih prednostih, ki jih ponuja eMR!