Javni razpis – Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO 2022

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Naslov projekta: IoT Microbium MPN analizator za kvantizacijo bakterij v pitnih vodah
V okviru projekta bomo Avtomatiziran Microbium® MPN analizator nadgradili v IoT Microbium® MPN analizator z zmanjšano porabo plastike in predikcijskim algoritmom.


Rešitev je okoljska tehnologija, ki je usmerjena k varovanju okolja in sicer iz dveh vidikov:
• nižanja odpada vode
• odprave porabe plastičnega materiala (gre za »zero waste« izdelek!). S končnim izdelkom bomo izvedli disrupcijo na trgu saj bo naprava služila kot XS mikrobiološki laboratorij in s tem močno razširila možnosti izboljševanja nadzora nad pitno vodo. S tem izdelkom ciljamo pridobiti Environmental Technology Verification certifikat, ki ga prejmejo le najboljše evropske okoljske tehnologije.


Vodilni partner: Microbium d.o.o.
Partnerji: Infotim Ržišnik Perc d.o.o.
Trajanje projekta: 1.9.2022 do 31.8.2024
Vrednost projekta: 499.118,25 EUR
Vrednost sofinanciranja: 284.329,05 EUR

Cilji projekta:
• Znižati odpad vode za 3-5 odstotkov in prispevali k minimizaciji nastajanja plastičnih odpadkov.
• Povečati snovne produktivnosti in trajnostne rabe vode kot dediščine v prvi fazi v Sloveniji in nato ekstrapolirano tudi v Evropi in v svetu.
• Prispevati k preoblikovanju Evrope v sodobno, z viri gospodarno in konkurenčno gospodarstvo.
• Z uvedbo IoT Microbium® MPN Analizatorja eliminirati potrebo po rabi laboratorijske plastike.
• Prispevati k blaženju podnebnih sprememb, s preprečevanjem onesnaževanja okolja s plastiko in prispevati k nižanju ogljičnih emisij.

Operacijo financira Evropska Unija – NextGenerationEU. Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).
Več informacij na: Javna agencija | SPIRIT Slovenija