Družba Infotim Ržišnik Perc d.o.o. je bila uspešna pri prijavi na javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 20020-2022« s sofinanciranjem v višini 240.000,00 EUR.

Namen javnega razpisa je spodbuditi partnerstva sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem:

  • kompetenc,
  • kapacitet,
  • prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav
  • spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter
  • povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih.

Za delo na projektu »RESIND« so se povezala slovenska visokotehnološka podjetja (Infotim d.o.o., DS Meritve d.o.o. , Resalta d.o.o.) ki bodo s svojimi idejami, znanjem, produkti in izkušnjami pripravila skupen nastop na češkem trgu.  Skupek tehnoloških rešitev bo na najvišji ravni povezan v celovito rešitev za digitalizacijo distribucijskih omrežij za toploto in vodo.

Komplementarna partnerska podjetja bodo prispevala vsaka svoj delež znanja in izkušenj pri skupnem produktu na češkem trgu. Partner INFOTIM poskrbi za analitiko, oblačne rešitve, napredna programska orodja ter Big Data. Partner RESALTA je zadolžen za inženiring, financiranje, vodenje projektov, prenos znanj in odpiranje trga. Partner DS Meritve poskrbi za komunikacijsko infrastrukturo, povezovanje naprav (merilne naprave) in senzorike, procesni strežnik in strežniška orodja, prilagojene rešitve na področju toplote in vode ter vpeljave sodobnih komunikacijskih poti (Sigfox, NB-IoT, LTE-M).

Cilj projekta je skupen nastop na češkem trgu, tako vsak partner s svojim produktom kot vsi partnerji skupaj s celovito rešitvijo za digitalizacijo distribucijskih omrežij za toploto in vodo. V okviru izvajanja projekta se bodo partnerji skupaj udeležili sejma in različnih predstavitev ciljnim kupcem skupne rešitve.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si, v višini 240.300,00 EUR.