Zásady ochrany osobních údajů

Zde si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů společnosti Infotim Ržišnik Perc d.o.o.  v souladu s právními předpisy.  Podrobněji je upřesněn způsob shromažďování vašich osobních údajů, účel jejich použití a znemožňování jejich zprostředkování třetím stranám.

Společnost Infotim Ržišnik Perc d.o.o. zajišťuje ochranu vašich osobních údajů tím, že jedná v souladu s právními předpisy a legislativou (právní základ: Zákon o ochraně osobních údajů (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/07) – GDPR, začíná se používat dne 25.5.2018).

1.    Platnost a používání Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů platí a bez výjimky se používají pro:

  • všechny návštěvníky webových stránek společnosti Infotim Ržišnik Perc d.o.o. při jejich první a každé další návštěvě,
  • všechny osoby, které společnosti poskytnou své osobní údaje v jakékoli formě.

Zásady ochrany osobních údajů lze změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění v souladu s platnými právními předpisy. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů najdete na https://www.infotim.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

2.    Definice důležitých pojmů

Osobní údaj je každý údaj, týkající se určité fyzické osoby, kterou identifikuje (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, rodné číslo atd.).

Majitelem webových stránek je společnost Infotim Ržišnik Perc d.o.o., jejich správcem je společnost Creatim Ržišnik Perc d.o.o.

Uživatelem webových stránek je každá osoba, které byl poskytnut přístup k webovým stránkám bez ohledu na způsob.

3.    Druhy údajů, které shromažďujeme

Osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách pomocí vyplnění kontaktního formuláře, do kterého zadáte vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a poštovní adresu, jsou shromažďovány výlučně za účelem navázání komunikace s vámi. To samé platí pro údaje, která nám nejsou poskytnuty pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách.

Na základě shromážděných údajů, které nám dobrovolně poskytujete, je společnost Infotim Ržišnik Perc d.o.o. schopna navázat s vámi přímý kontakt a reagovat na vaši poptávku v co nejkratším možném termínu. 

Údaje, které shromažďujeme při posílání e-novinek, jsou ukládány u poskytovatele služby e-Direkt, to je společnost Creatim Ržišnik Perc d.o.o., a jsou přístupné výhradně společnosti Infotim Ržišnik Perc d.o.o. za účelem, který je popsán v příslušných Zásadách ochrany osobních údajů. 

Citlivé osobní údaje (rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání, politická příslušnost atd.) neshromažďujeme a neukládáme.

4.    Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme na našich webových stránkách nebo v přímém kontaktu, používáme výhradně za účelem komunikace a informování.

5.    Práva nositele osobních údajů

Přihlášení k odběru e-novinek znamená, že souhlasíte s jejich přijímáním a dovolujete nám jejich pravidelné zasílání.

Vždy máte možnost odmítnout zasílání e-novinek či požádat o přerušení komunikace z naší strany, což budeme plně respektovat.

Jako nositel osobních údajů máte právo nahlédnout, přepsat, kopírovat, doplnit, opravit, zablokovat nebo smazat své osobní údaje z našich seznamů.

Možnost odhlášení bude i nadále součástí každého e-mailu, který od nás dostanete, kromě toho máte možnost odhlásit se také zasláním zprávy na naši emailovou adresu, info@infotim.com, na kterou můžete posílat také žádosti o výkon práv nositele osobních údajů.

6.    Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které od vás získáme na našich webových stránkách nebo v přímém kontaktu, v žádném případě neposkytneme třetím stranám, pokud nám k tomu předem neudělíte výslovné a písemné povolení.

7.    Doba uchování údajů

Osobní údaje uchováváme na dobu neurčitou, respektive do vašeho odhlášení.

8.    Definice souborů cookie

Menší textové soubory na vašem počítači, uvnitř kterých se ukládají informace o tom, kolikrát navštívíte určitou webovou stranu a co vás při tom zajímá jsou tzv. soubory cookie. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje ani informace, které by vás mohly identifikovat.

Vždy máte možnost soubory cookie odmítnout nebo si je vypnout ve svém internetovém prohlížeči.

Seznam souborů cookie, které používáme:

Název souboru cookie Účel Trvání Původ
_ga Statistika zobrazení webových stránek 2 roky Google Analytics

Při vaší první návštěvě soubory cookie nejsou automaticky zapnuté, proto vás poprosíme, abyste si je zapnuli a tím umožnili optimální fungování strany přizpůsobené vašim potřebám.

Soubory cookie používáme pouze pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek.

Pokud soubory cookie vypnete, stránky nebudou optimálně fungovat a určité funkce budou znemožněny. I v případě vypnutých souborů cookie prohlížeč získává určité informace, které jsou nutné pro základní fungování našich webových stránek.

9.    Odkazy na jiné webové stránky

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nezahrnují žádné další internetové stránky a místa (včetně sociálních sítí), a to ani v případě, když jste odkaz na ně našli na našich webových stránkách. Použití těchto odkazů je výhradně vaším rozhodnutím a v tomto případě společnost Infotim Ržišnik Perc d.o.o. neodpovídá za patřičné dodržování Zásad ochrany osobních údajů třetími stranami.

PDoporučujeme, abyste si přečetli Zásady ochrany osobních údajů u každé webové stránky, kterou navštívíte.

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo potřebujete dodatečné objasnění ohledně dodržování Zásady ochrany osobních údajů a nakládání s údaji ve společnosti Infotim Ržišnik Perc d.o.o., neváhejte nás kontaktovat na adrese info@infotim.com. Rádi Vám odpovíme.

Infotim Ržišnik Perc, Informacijski sistemi d.o.o.