Domov - Programska oprema - eRedar

eRedar

Za večino občin predstavlja napačno parkiranje enega večjih problemov. Tudi dobro organizirana redarska služba se dnevno srečuje z raznimi težavami- pisanje obvestila o izdanem prekršku je namreč zamudno delo, pojavljajo se napake ob vnosih, neskladnosti s centralnimi šifranti, prenos informacij v programski paket občinsko redarstvo je dolgotrajen spet se lahko pojavijo napake ob vnosih.

Zato smo razvili informacijski sistem, ki omogoča, da se delo občinskega redarja izvaja s pomočjo ročnega terminala na terenu.  Uporabili smo zanesljive, robustne ročne terminale RADIX z integriranim termalnim tiskalnikom  in razvili programsko aplikacijo eRedar, ki je popolnoma v skladu z novim ZVCP-1, ki je v veljavi od 1.1.2005. 

eRedar
je namenjen redarskim službam za izdajanje obvestil o storjenem prekršku, izdaji plačilnega naloga ali pa evidentnem vnosu kršitelja (samo evidenca).

 

Osnovna modula programskega paketa sta:

 

Prednosti oziroma cilji uporabe mobilne informacijske opreme so:

  • vnos prekrška se izvede samo enkrat
  • zmanjša se število napak
  • redar opravi svoje delo na terenu, vnos prekrškov se avtomatsko prenese v centralno bazo
  • omogoča delo v vseh vremenskih razmerah
  • ni več predtiskanih obrazcev
  • večja kontrola nad delom na terenu
  • omogoča večjezične izpise
  • popolna povezanost s programsko aplikacijo Redarska služba podjetja eTrust
  • možnost uporabe tabličnega računalnika izven vozila
  • zagotavlja visoko varnost kriptiranih podatkov

Redarska služba